Theo kế hoạch chuyển đổi mã mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), từ 0h ngày  mai (15-11), các doanh nghiệp viễn thông VNPT/VinaPhone, Viettel, MobiFone, Vietnamobile và GTel sẽ ngừng quay số song song đối với các thuê bao di động 11 số đã chuyển về 10 số.

ảnh 1

Từ ngày 15-11, chấm dứt liên lạc với thuê bao 11 số

Việc chuyển đổi mã mạng cho hơn 80 triệu thuê bao đã được thực hiện từ ngày 15-9 đến ngày 7-10.

Theo kế hoạch của Bộ TT-TT, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi mã mạng, các doanh nghiệp sẽ cho người dùng được phép quay số song song (liên lạc vào cả thuê bao 10 số và 11 số đều được) từ thời điểm chuyển đổi đến hết ngày 14-11-2017.

Như vậy, từ ngày mai (15-11), người dùng chỉ có thể liên lạc với các thuê bao 10 số sau khi đã chuyển đổi từ thuê bao 11 số.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho khách hàng, từ 0h ngày 15-11-2018 cho đến 23h59 ngày 30-6-2019, 5 doanh nghiệp viễn thông di động gồm VNPT/VinaPhone, Viettel, MobiFone, Vietnamobile và Gtel sẽ duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nghĩa là, trong thời gian này, các cuộc gọi quay số theo mã mạng mới (10 số) được tiến hành bình thường, các cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ (11 số) được định tuyến vào âm thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Để không bị gián đoạn liên lạc, các doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng cần thực hiện đồng bộ danh bạ trong ngày 14-11, cũng như hoàn tất các thủ tục đăng ký số điện thoại mới với ngân hàng hay các dịch vụ khác.

Trước đó, thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164,0165, 0166, 0167, 0168, 0169 đã được chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0123, 0126, 0128 được chuyển sang 070, 079, 077, 076, 078.

Thuê bao 11 số của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 đã chuyển sang các đầu số 083, 084, 085, 081, 082.

Đối với 2 mạng di động nhỏ hơn là Vietnamobile và Gtel, thuê bao 11 số của 2 nhà mạng này đã chuyển sang thuê bao 10 số đầu 05x. Trong đó, thuê bao 11 số đầu số 0188, 0186 của Vietnamobile được chuyển thành đầu số 056, 058; còn thuê bao 11 số đầu 0199 của GTel được đổi về đầu số 059.