Theo ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), VNPT sẽ tiếp tục là một trong các doanh nghiệp tiên phong triển khai 5G khi các điều kiện chín muồi.

Luôn tiên phong đi đầu

Là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, trong hơn 70 năm qua, VNPT luôn thể hiện bản lĩnh tiên phong đi đầu trong các lĩnh vực Viễn thông, CNTT.

Với những bước tiến vượt bậc, năm 1995, VNPT đã đưa mạng viễn thông Việt Nam lần đầu tiên có tên trên bản đồ thế giới, là nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên của Việt Nam, phóng thành công vệ tinh VINASAT-1 và 2. Với việc đưa thành công hai vệ tinh lên không gian, Việt Nam đã chủ động được toàn bộ các phương thức truyền dẫn, hoàn thiện thông tin liên lạc quốc gia, đảm bảo an toàn và tin cậy mạng lưới cơ sở hạ tầng, khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên không gian vũ trụ.

Không chỉ vậy, cùng với xu thế phát triển của thế giới, VNPT tiếp tục là doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp mạng 3G, 4G tại Việt Nam. Tính tới cuối năm 2018, tổng số trạm thu phát sóng di động trên toàn mạng lưới của VNPT đã lên tới gần 73.000 trạm, phủ sóng 3G/4G tới 94% diện tích cả nước. VNPT liên tục triển khai hàng loạt các giải pháp tối ưu hóa mạng lưới, xóa điểm đen. Nhờ vậy, chất lượng mạng di động của VNPT tiếp tục được cải thiện trong năm 2018. Trong kết quả đo kiểm chất lượng mạng 3G các nhà mạng lớn của Cục Viễn thông được công bố mới đây, tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật của mạng VinaPhone đều vượt hơn nhiều so với tiêu chuẩn đặt ra.