VNPT Đà Nẵng sẽ xây dựng và phát triển các ứng dụng nâng cao mức độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Quận Hải Châu; tăng cường chức năng quản lý, khai thác thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh, xây dựng “Trường học thông minh”.

VNPT Đà Nẵng và UBND Quận Hải Châu vừa ký kết “Thoả thuận hợp tác xây dựng đề án Đô thị thông minh”. Theo nội dung được ký kết, VNPT Đà Nẵng sẽ xây dựng, phát triển các ứng dụng liên quan đến Chính quyền điện tử: Hội đồng nhân dân điện tử iPC; liên quan đến công tác quản lý, theo dõi, liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Chính quyền điện tử (Quản lý Biên lai điện tử; Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; Quản lý chợ; Quản lý hồ sơ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó là các ứng dụng quản lý cấp phép theo thẩm quyền UBND Quận (cấp phép xây dựng, rượu bia, thuốc lá…), đặc biệt là nhóm các ứng dụng cho người dân-doanh nghiệp tra cứu, khai thác thông tin về Quận (App trên di động) và ứng dụng quản lý địa giới hành chính, đất đai, hạ tầng… trên nền bản đồ nền của Quận.

Bên cạnh đó, là các ứng dụng tạo cơ sở dữ liệu, phục vụ quản lý và điều hành của  UBND quận Hải Châu như hệ thống thông tin kinh tế – xã hội, hệ thống báo cáo tổng hợp và phân tích dữ liệu, hệ thống  quản lý công tác thi đua – khen thưởng.

VNPT Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng, phát triển những các ứng dụng liên quan đến Trường học thông minh (SmartEdu).

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc VNPT Đà Nẵng, ông Lương Hồng Khanh cho rằng: Việc ký kết và triển khai dự án hợp tác với UBND Quận Hải Châu là một hợp phần quan trọng trong “Đề án xây dựng Thành phố thông minh” đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết với UBND thành phố Đà Nẵng (ngày 6/8/2018).

Trên cơ sở những nội dung thuộc trách nhiệm của mình, VNPT Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các công việc, hiện thực hóa nhiều nội dung hợp tác, phù hợp với đặc thù về điều kiện môi trường và nguồn lực của mỗi địa bàn quận.

VNPT Đà Nẵng cam kết tập trung cao độ các nguồn lực, hoàn thành các điều khoản thỏa thuận trong đề án hợp tác đã ký với UBND Quận Hải Châu, góp phần cho thành công của mô hình Chính quyền điện tử và Quận thông minh, ông Lương Hồng Khanh nhấn mạnh.