VNPT Quảng Ngãi đã tự khẳng định sự phát triển ổn định vững chắc của mình, được cụ thể hóa qua việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Tổng doanh thu địa bàn đạt 100% kế hoạch năm, tăng 7,37% so với thực hiện năm 2017.

Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2018 tăng 14,84% (7.800 thuê bao) so với cuối năm 2017. Trong đó thuê bao FiberVNN phát sinh cước tăng 129,98% so với năm 2017. Tổng số thuê bao di động đến cuối năm 2018 tăng gần 14.000 thuê bao so với cuối năm 2017. Năng suất lao động là 952,248 triệu đồng/người/năm, tăng 11,12% so với năm 2017.

Đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, VNPT Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều giải pháp đột phá đẩy nhanh tốc độ phát triển. Quy mô mạng lưới, dịch vụ viễn thông tiếp tục được mở rộng và duy trì an toàn, ổn định, đáp ứng tốt mục tiêu kinh doanh của VNPT trên địa bàn và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai.

VNPT Quảng Ngãi đã tập trung đầu tư, sửa chữa nâng cao chất lượng các tuyến cáp quang, đặc biệt là các tuyến truyền dẫn đường trục, các Ring lớn, đảm bảo chất lượng tốt. Các node mạng tập trung nhiều thiết bị, dung lượng lớn như các UPE, truyền dẫn Alcatel,… đều được đấu nối vào hai hệ thống nguồn độc lập để tăng độ an toàn…

Trong năm qua, VNPT Quảng Ngãi đã hoàn thành xây dựng 23 cơ sở hạ tầng mới và phối hợp VNPT Net3 phát sóng thiết bị vô tuyến 2G/3G; Phối hợp với Trung tâm Kinh doanh, VNPT Net3 khảo sát, xử lý nhiều điểm đen trên địa bàn bằng biện pháp kỹ thuật và kịp thời đề xuất Tập đoàn cho xây dựng bổ sung CSHT mới nhằm nâng cao chất lượng vùng phủ sóng di động; chủ động làm việc với VNPT Net3 lắp đặt bổ sung thiết bị 2G/3G tại các khu Du lịch, Trung tâm Thương mại, VP làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng vùng phủ sóng di động, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Song song với việc nâng cao năng lực mạng lưới, VNPT Quảng Ngãi  sử dụng những giải pháp mang tính kích cầu nhằm đẩy mạnh phát triển khách hàng. Triển khai chương trình bán hàng “Ngày thứ 7 FiberVNN” giữa Kinh doanh và kỹ thuật trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển thuê bao FiberVNN kết hợp phát triển gói cước Gia đình &VP và các dịch vụ khác-áp dụng xuyên suốt liên tục trong tuần của tháng/năm.

VNPT trên địa bàn đã tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ di động trả sau, tập trung vào đối tượng khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp; tập trung triển khai chương trình thuê bao phát triển hiệu quả, giao chỉ tiêu phát triển thuê bao di động cao hơn chỉ tiêu Tập đoàn giao. Kết quả thị phần di động tăng cao (Năm 2017: 16,77, Năm 2018: 17,8).

Với những thành tích trên, VNPT Quảng Ngãi được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua về thành tích toàn diện năm