Không bao lâu sau khi bản cập nhật iOS 12.1.1 được tung ra, một số người dùng đã thông báo về sự cố khó chịu trên thiết bị của mình khiến nó không thể kết nối dữ liệu di động.

Theo PhoneArena, vấn đề kết nối này dường như ảnh hưởng đến người dùng iPhone ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ: một số người nói rằng họ có thể kết nối với mạng 4G LTE để sử dụng Safari, nhưng không thể mở ứng dụng. Một người dùng nói rằng anh ta không thể có kết nối LTE để sử dụng Twitter hoặc Amazon, nhưng có thể vào mạng khi sử dụng các ứng dụng Google và WhatsApp. Những người khác báo cáo rằng họ hoàn toàn mất kết nối với nhà cung cấp dịch vụ của mình và phải tìm kiếm tín hiệu Wi-Fi để sử dụng điện thoại.