Hướng dẫn điện thoại Phổ Thông chuyển đổi danh bạ từ 11 số – 10 số trên ứng dụng My VNPT

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số di động từ 11 số sang 10 số
Đánh giá bài viết!

Mời bạn để lại bình luận