Máy tính tự xác định tọa độ và góc phóng cho tên lửa mang theo bột chữa cháy vào các vị trí ở độ cao lên tới 300 mét