Theo mặc định, bạn sẽ thấy nhiều video trên ứng dụng Facebook tự phát trên điện thoại, gây nhiễu âm thanh và tốn nhiều tài nguyên không cần thiết. Vậy nên, dưới đây là cách giúp bạn tắt tự động phát video Facebook trên điện thoại Android cũng như trên PC.

1.Trên ứng dụng Facebook Android

Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào ứng dụng Facebook (dành cho Android) và nhấn vào App Settings (Cài đặt ứng dụng). Ngay tại General Settings (Cài đặt chung), chạm vào ‘video Auto-Play’ (‘tự động phát video”) và chuyển thành OFF (Tắt). Tất nhiên, Facebook đã mặc định là On (Bật), sau thao tác này, video sẽ không tự động phát nữa.

2. Trên PC

Đầu tiên, bạn chuyển đến mục Settings (Cài đặt), sau đó chọn mục “Video” và từ menu thả xuống ở mục “Video tự phát”, hãy chọn “Tắt”.Khi đăng nhập Facebook trên máy tính cá nhân, bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng này, mặc dù thao tác lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt trên điện thoại. Đáng buồn thay, các thao tác trên trang web thường không trùng với các thao tác trên ứng dụng Facebook Android.