Bài viết này sẽ cung cấp cho quý độc giả vài mẹo hữu ích, ứng phó với tình trạng lỡ như quên mất mật khẩu đăng nhập vào tài khoản Gmail.

1. Nhấp vào Forgot password (Quên mật khẩu?) trên trang đăng nhập tài khoản Gmail.

2. Nhập mật khẩu cuối cùng mà bạn nhớ. Nếu bạn không nhớ, hãy nhấp vào tùy chọn Try another way (Thử cách khác).

3. Sau đó, Google sẽ hỏi liệu họ có thể gửi thông báo xác minh về điện thoại thông minh được liên kết với tài khoản Gmail của bạn hay không.

4. Nếu bạn không có số điện thoại liên kết với tài khoản, Google sẽ thử gửi cho bạn mã xác minh về email thay thế liên kết với tài khoản hiện tại. Trong trường hợp bạn không có email liên kết tài khoản, hãy nhấp vào “Try another way” (Thử cách khác) một lần nữa.

5. Lúc này, Google sẽ yêu cầu bạn nhập một email nào đó bạn đang sử dụng (có thể truy cập được bởi bạn). Khi được chia sẻ, mã xác minh sẽ được gửi tới tài khoản email đó.

6. Sau khi nhận được mã xác minh từ tài khoản mới, hãy điền mã đó vào hộp thoại đăng nhập tài khoản Google ban đầu.

7. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ truy cập được vào tài khoản Gmail hoặc Google của mình.