Lên lịch gửi tin nhắn SMS tự động là một trong những tiện ích giúp người sử dụng iPhone khắc phục được thói quen quên nhắn tin chúc mừng người thân yêu vào những dịp quan trọng.

Với ứng dụng Shortcuts (Phím tắt) trên iOS 12, lần đầu tiên những tín đồ “Táo cắn dở” có thể thực hiện việc hẹn giờ gửi tin nhắn tự động không phải nhờ đến các ứng dụng bên thứ ba.

Tất cả những gì cần làm là 7 bước thực hiện sau đây:

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone

Bước 1: Cài đặt phím tắt Send delayed text bằng cách truy cập địa chỉ sau trên thiết bị iOS và bấm nút Get Shortcut (Lấy phím tắt).

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone (Hình 2).

Bước 2: Sau khi cài đặt, phím tắt này sẽ xuất hiện trong thẻ Library (Thư viện) của ứng dụng Shortcuts (Phím tắt). Bấm nút hình ba dấu chấm trên phím tắt Send delayed text.

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone (Hình 3).

Bước 3: Tại đây, bạn có thể bật tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn cho nhiều số điện thoại, tắt công tắc bên cạnh mục Show When Run (Hiển thị khi chạy).

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone (Hình 4).

Bước 4: Bấm lên phím tắt Send delayed text.

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone (Hình 5).

Bước 5: Chọn liên hệ bạn muốn gửi tin nhắn theo ngày và giờ định trước.

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone (Hình 6).

Bước 6: Nhập nội dung tin nhắn và nhấn nút OK.

Thủ thuật - Tiện ích - 7 bước hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone (Hình 7).

Bước 7: Cuối cùng, bạn chọn ngày, giờ và nhấn nút OK một lần nữa để hoàn tất.